Işçiler parası

• İşçiler, tıbbi izin, ücretli izin, geçici izin ve ücretli doğum izni gibi her türlü izinden yararlanabilirler.

• Ücretsiz olarak işçilere yurt olanağı.

• İşçilere ücretsiz ulaşım olanağı.

• Tüm işçilere ücretsiz olarak sunulan yemek.

• Tüm çalışanlar için ücretsiz sağlık tesisleri.
• İşçilere kar payı öde.

• Tüm daimi çalışanlara katkı sağlayan fon.

• Kazanç izni sağlamak.

• İşçilerin tazelenmesi için Yıllık Kültür Programı düzenleyin.

• Fabrika tesislerinde kalanlar için aile kulübü.

• Tüm çalışanlar için Katılma tarihinden itibaren Hayat Sigortasının sağlanması.

• Herhangi bir kaza veya ölüm durumunda, hastaya uygun tıbbi tedavi ve ölü için düzenleme yapılmasını sağlıyoruz

Gövde (Post mortem, ölü bedeni eve gönderme ve gömme harcamaları şirkete aittir).

• Klimalı işyeri ve yemek salonu

• Erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı fabrika ve yurtta namaz odası.

• İşçiler için düzenli olarak danışmanlık programı düzenleyin.