Davranış kodu

 • Fabrikada çocuk işçiliği yoktur.
 • Zorla çalıştırma yoktur.
 • Tehlikesiz, güvenli çalışma yerleri için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
 • İşçiler, hakim devlet yasasına göre herhangi bir komite veya Birlik kurma hakkına sahiptir.
 • İstihdamda cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, milliyet, siyasi görüş veya sosyal veya etnik köken temelinde ayrımcılık yoktur.
 • Usuller iş kanunu uyarınca sağlanır ve kötü muamele uygulamalarından kaçınma ile tutarlı bir şekilde takip edilir.
 • Standart çalışma saatleri yasalara uygun olarak sağlanır.
 • Maaşlar yasaların sıkı bir şekilde uyum içinde ödenmektedir.
 • Fabrika, yürürlükteki tüm yerel çevre, güvenlik ve sağlık yönetmeliklerine uygundur.
 • Fabrika, uygulanabilir farklı alanlarda geçerli tüm yasal düzenlemelere uygundur.
 • Fiziksel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı ve sözlü taciz kullanımı yasaktır.