Kodeks postępowania

 • W fabryce nie ma pracy dzieci.
 • Nie ma przymusowej pracy.
 • Zapewnione są wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia wolnych od zagrożeń, bezpiecznych miejsc pracy.
 • Pracownicy mają prawo tworzyć wszelkiego rodzaju komitety lub związki zgodnie z obowiązującym prawem państwa.
 • Nie ma dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, opinię polityczną lub pochodzenie społeczne lub etniczne.
 • Procedury są zapewniane zgodnie z prawem pracy i przestrzegane zgodnie z unikaniem nadużyć.
 • Standardowe godziny pracy są zapewnione zgodnie z prawem.
  Wynagrodzenia są wypłacane w ścisłej zgodności z prawem.
 • Fabryka spełnia wszystkie obowiązujące lokalne przepisy w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Fabryka spełnia wszystkie związane z tym bieżące legalizacje w różnych odpowiednich obszarach.
 • Zabronione jest stosowanie kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego oraz znieważania słownego.