Q2 Tekstil Dağıtımının Genel Hüküm ve Koşulları
§ 1 Kapsam
1.1. Q2 Textilvertrieb teslimatları ve hizmetleri sadece aşağıdaki şart ve koşullara tabidir. Q2 Textilvertrieb’in tüm mallarına ve hizmetlerine başvururlar.
1.2 Q2 Textilvertrieb’in geçerliliklerini yazılı olarak kabul etmediği sürece, şart ve koşullarımızdan çelişen veya sapan müşterinin Q2 Textilvertrieb tarafından tanınmaması gerekir. Sözleşmelere yapılacak değişiklikler ve eklemeler her zaman yazılı olarak yapılmalıdır. Şartlar ve koşullarımız, Q2 Textilvertrieb koşulsuz olarak müşterinin çelişen veya sapan koşullarını bilmesi halinde teslimatı veya hizmeti yürütürse bile geçerlidir. Taahhütler ve taraf anlaşmaları her zaman Q2 Textilvertrieb’in yazılı onayını gerektirir.

§ 2 Teklif ve sonuç
2.1. Q2 Textilvertrieb teklifleri her zaman bağlayıcı değildir. Bir sözleşme sadece Q2 Textilvertrieb tarafından yapılan yazılı sipariş onayı ile, ancak teslimat veya hizmetin müşteri tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleşmez.
2.2. Q2 Textilvertrieb, müşterinin krediye elverişli olmadığını gösteren gerçekler ortaya çıkarsa, sözleşmelerden çekilme hakkına sahiptir.

§ 3 Teslimat ve servis
3.1. Q2 Textilvertrieb, yazılı metin olarak bağlayıcı olarak açıkça belirtmişse, Q2 Textilvertrieb yalnızca teslim tarihlerine bağlıdır. Anlaşmalı teslimat tarihleri, aksi açıkça belirtilmedikçe, sözleşme ürünü, kabul edilen teslim tarihinde taşıyıcıya teslim edilmişse kabul edilmiş sayılır.
3.2. Belirtilen teslimat tarihleri ​​ve faturalandırmaları dahilinde makul kısmi hizmetler hakkı, kullanımı için hiçbir dezavantaj olmadığı sürece Q2 Textilvertrieb’e açıkça aittir.
3.3. Q2 Textilvertrieb veya onun vekil temsilcilerinin suçlanmaması koşuluyla, Q2 Textilvertrieb teslimatın herhangi bir gecikmesinden veya imkansızlığından sorumlu değildir. Hükümet önlemleri, resmi izinlerin verilmemesi, her türlü iş anlaşmazlıkları, sabotaj, hammadde sıkıntısı, uyumlu olmayan malların geç teslim edilmesi gibi, Q2 Textilvertrieb’in kontrolünün ötesinde, mücbir sebeplerin veya diğer öngörülemeyen durumların ortaya çıkması. Q2 Textilvertrieb’in yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller, teslimat süresini gecikme dahilinde de uzatır. Sadece üç aydan fazla gecikme, müşterinin sözleşmeden çekilmesine izin verir.
3.4. Q2 Textilvertrieb, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 6 haftadan daha uzun bir süre geçmesi halinde sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar ve bu, Q2 tekstil satışlarından sorumlu değildir. Eğer teslimat, örn. Olaylar imkansız veya mantıksız, Q2 tekstil satışları yükümlülüklerinden serbest bırakılacak.
3.5. Müşterinin, Q2 Textilvertrieb’e atfedilemeyen temerrüt veya imkansızlık durumunda tazminat talepleri hariç tutulmuştur. Teslimde gecikme için müşterinin tazminat talebi, olağan ihmal durumunda hariç tutulur, aksi takdirde sorumluluk öngörülebilir hasar miktarıyla sınırlıdır, ancak teslimat değerinin maksimum% 5’i kadardır. Bu sorumluluk sınırlaması, Q2 Textilvertrieb’in ağır ihmali veya kasıtlı davranışı için geçerli değildir.

§ 4 nakliye, iade ve sorumluluk
4.1. Nakliye müşterinin masrafıdır. Onun talebi ve maliyeti ile, teslimat sigortalı olabilir.
4.2. Müşteri, faturaya göre eksiksizliği ve uygunluğu aldıktan sonra malları kontrol etmelidir. Bir hafta içinde bir şikayet yapılmazsa, mallar, soruşturma sırasında açık olmayan bir kusur olmadığı sürece, usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmiş sayılır.
4.3. Teslimat kaleminin servis verilebilirliğini etkilemeyen önemsiz kusurlar, müşteriye kabulü reddetme hakkını vermez.
4.4. Malların kaybolması ya da zarar görmesi, taşıyıcıya, onun temsilcisine ya da Q2 Textilvertrieb tarafından isimlendirilen diğer kişilere transfer edildikten sonra müşteriye geçer. Sevkiyat Q2 Textilvertrieb hatası olmaksızın geciktirilir veya imkansız hale gelirse, sevkiyat için hazır olmadığının bildirilmesi üzerine risk müşteriye geçer. Bu hükümler, eksikliklerin giderilmesi veya müşteriye ödenen hizmetin iadesi için de geçerlidir.
4.5. İade sadece tarafımızdan kayıtlı iseniz tarafımızca kabul edilir. İadelerin toplanması ilgili parsel servisinden Q2 Textilvertrieb tarafından sipariş edilecektir. Müşteri iadeleri kendi masrafları ile iade etmedikçe.

§ 5 Ödeme koşulları
5.1. Satın alma fiyatı ve sigorta tazminatı için ücretler