Zrównoważony rozwój

Q2 wierzy w zrównoważony rozwój i zapewnia najwyższy priorytet ochronie przyrody i równowagi ekologicznej. Całe zakłady przemysłowe są harmonijnie zintegrowane z otaczającym krajobrazem, a rodzimy ekosystem obszaru został delikatnie zachowany.

Q2 TextilVertrieb jest organizacją o równym znaczeniu pod względem przywództwa, technologii, jakości i pasji. Podróż zaczyna się w małej detalicznej odzieży produkcyjnej patrzy w przyszłość z rosnącym zaufaniem. Z czasem drugi kwartał ma na celu nie tylko umocnienie silnej pozycji lokalnej, ale także zwiększenie obecności międzynarodowej. Q2 Textil Vertrieb ma na celu powtórzenie lokalnego sukcesu na globalnym rynku.

Nasze wartości:

  • Pogoń za doskonałością
  • Poddaj się nowoczesnej technologii
  • Satysfakcja konsumenta
  • Zaangażowanie, aby uratować nasze środowisko
  • Twórz światowej klasy zasoby ludzkie
  • Bądź przejrzysty na każdym kroku