ODCISK/Disclaimer

§ 5 TMG'ye göre:
Q2TextilVertrieb.
Sahip. Sayın Rafiq UDDIN
Egerstr. 27a
63110 Rodgau
Almanya.
Tel: +496106 660533
Faks: +496106 660503
E-Posta: rafiq@q2textil.de
Satış Vergisi No. DE 214 998 991

Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Zrzeczenie się

 1. Zawartość
  Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem wszelkich dostarczonych informacji, w tym wszelkich niekompletnych lub niepoprawnych informacji, zostaną odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja zawierająca wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez osobnego ogłoszenia.
 2. Odsyłacze i linki
  Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści powiązane lub przywoływane na jego stronach – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego stronę przeglądanie tych stron. Jeśli wystąpi jakakolwiek szkoda przy użyciu informacji tam przedstawionych, to tylko autor odpowiednich stron może być odpowiedzialny, a nie ten, kto jest powiązany z tymi stronami. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych zamieszczonych na jego stronie.
 3. Prawo autorskie
  Autor nie zamierzał wykorzystywać do publikacji żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi lub, jeśli nie było to możliwe, wskazywać prawa autorskie do danego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie obiektów, takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, nie jest dozwolone bez zgody autora.
 4. Polityka prywatności
  W przypadku podania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy) dane wejściowe do tych danych są przekazywane dobrowolnie. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi są dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podania danych osobowych lub pod anonimowymi danymi lub pseudonimem. Używanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione, przestępcy wysyłający niechciane wiadomości spamowe będą karani.